Sociálna komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Sebedraží pozýva seniorov našej obce ...
Dňa 14.4.2022 t.j. vo štvrtok bude OÚ otvorený do 11.30 hod. ...
Oznamujeme občanom, že cesta smer Baňa Cigeľ - Odkaliská bude od ...
Firma Alfabuilding hľadá pracovníkov na pozíciu : Pomocný stavebný montážnik pre ...
Dňa 8.apríla 2022 o 18.00 hod.v KD v Sebedraží sa uskutoční ...
Dňa 29.4.2022 od 8,00 do 11,00 hod. sa uskutoční odber krvi ...
Oznamujeme občanom, že v týždni od 21.3.2022 do 28.3.2022 budú v obci rozmiestnené ...
Oznamujeme občanom, že dňa 17.3.2022 t.j. vo štvrtok bude OÚ a ...
Z dôvodu pracovnej neschopnosti je stavebný úrad zatvorený. ...
Prehľad všetkých archívnych správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
Precitajte si farsky list k velkej noci...
FO-2022-04-10
FO-2022-04-03
Prehľad všetkých archívnych farských správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
Obecné zastupiteľstvo
Najbližšie
13.04.2022 17:00
Materiálov na prerokovanie
8
Pozvánka
Archív rokovaní MsZ
Komisie pri obecnom zastupiteľstve
Komisia Termín Zápisnice
Sociálne veci 19.01.2022
Financie 01.12.2021
Sociálne veci 20.09.2021
Kultúra a školstvo 08.09.2021
Kultúra a školstvo 23.08.2021
Archív zasadnutí komisií »