Kontakt

Obecný úrad Sebedražie
Adresa: Hlavná 471/13, Sebedražie, 972 05
Telefón: 046/ 5487 239
Mobil starostka obce : 0918/890 329
E-mail: starostka@sebedrazie.sk
Facebook: www.facebook.com/sebedrazie
    IČO : 00318 485
    DIČ : 2021162836

Stránkové dni a hodiny
Pondelok:   8,00 - 11,30 hod.
                  12,30 - 16,00 hod.
Utorok:     Nestránkový deň
Streda:      8,00 - 11:30 hod.
                 12,30 - 17,00 hod.
Štvrtok:    Nestránkové hodiny : 
                  8,00 - 11,30 hod.
                  Stránkové hodiny :
                 12,30 - 16,00 hod.
Piatok:       8,00 - 11,30 hod.