Odpadové hospodárstvo obce

Zberný dvor


Zber sa realizuje v zbernom mieste na Cintorínskej ulici každú párnu sobotu v čase od 10,00 do 12,00 hod.
Ročný výkaz KO z obce r. 2021
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia KO za rok 2021
Zverejnenie údajov o úrovni triedenia za rok 2020
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za rok 2019
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za rok 2018
Program odpadového hospodárstva obce Sebedražie , Programové obdobie 2016-2020