Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Sociálne veci 19.01.2022
Financie 01.12.2021
Sociálne veci 20.09.2021
Kultúra a školstvo 08.09.2021
Kultúra a školstvo 23.08.2021
Sociálne veci 03.06.2021
Financie 02.06.2021
Kultúra a školstvo 26.05.2021
Kultúra a školstvo 12.05.2021
Financie 07.12.2020
Šport a mládež 19.11.2020
Financie 03.08.2020
Kultúra a školstvo 03.07.2020
Sociálne veci 25.06.2020
Financie 19.02.2020