Oznámenie o možnosti pripájania nehnuteľností na verejnú kanalizáciu

Prinášame Vám všetky potrebné informácie ohladne pripájania nehnuteľností v našej obci na verejnú kanalizáciu. Všetky dokumenty si môžete stiahnuť na tejto stránke.
Vyhlásenie kvalifikovanej osoby
VZOR - príloha č.2 k ohláseniu
VZOR - príloha č.1 k ohláseniu
VZOR Ohlásenie - čiastočný
Súhlas s realizáciou spoluvlastníka nehnuteľnosti
StVPS - Žiadosť o kontrolu (formát PDF)
StVPS vzor napojenia
Oznam StVPS
Tlačivo pre ohlásenie pripojenia na VK (formát RTF)
Tlačivo pre ohlásenie pripojenia na VK (formát PDF)
Odporúčaný postup pripájania na VK