Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
13.04.2022
17:00
8
Predložené materiály na rokovanie 13.04.2022
Názov Predložil Dátum Dokument
Zvolenie kandidáta na funkciu prísediaceho - Okresný súd PD 05.04.2022 11:26
Žiadosť o odkúpenie pozemku - Smrek Miroslav 05.04.2022 13:17
Žiadosť na odkúpenie pozemku - Satina P. 05.04.2022 13:06
Žiadosť o zmenu územného plánu - Morávek R. 06.04.2022 07:51
Žiadosť o kúpu pozemku a zmenu UP 06.04.2022 09:26
Žiadosť o opravu spevnenej plochy 06.04.2022 09:48
Úprava rozpočtu RO č. 1/2022 k 31.03.2022 08.04.2022 08:40
Žiadosť o zapracovanie návrhu do ÚP obce 11.04.2022 08:47